Benthe Boersma

Benthe Boersma

Praktijk Ondersteuning Huisarts - Somatiek en Ouderenzorg (POH-S en POH-O)

Benthe Boersma werkt op maandag, dinsdag, donderdag tot 14.00 uur en vrijdag.

POH-S spreekuur volgens afspraak. POH-ouderenzorg.


Benthe Boersma is praktijkondersteuner - somatiek en parktijkondersteuner - ouderenzorg van de huisarts (POH-S en POH-O).

Zij houdt spreekuren voor patiënten met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en astma/COPD. Bovendien houdt zij een spreekuur om mensen te helpen stoppen met roken.

Sinds 2013 is zij ook POH ouderenzorg voor oudere patiënten met complexe problematiek. Zij brengt problemen in kaart en zorgt ervoor dat de zorg volgens plan wordt uitgevoerd.